Therapists

מטפל בכיר

טיפולי PRP אסטתיקה ויופי » Therapist type » מטפל בכיר
אורנה עוזרת לאנשים להשתחרר מכאבים ומהסיפור שמאחורי הכאב. מטפלת בכירה המטפלת בקיסריה הרצליה ופתח תקווה- והן אצל אירגונים וחברות. מדריכת מטפלים ומטפלת בשיטת הטיפול ההוליסטי הרב מערכתי

פרטים נוספים ויצירת קשר